MARKA TESCİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hemen hemen her işletme muhakkak marka kullanmakta ve bu marka aracılığıyla tanınmışlık kazanmaktadır. Marka bir ürünün hem geçmişi hem de geleceğidir. Marka tesciliyle artık markanız doğrudan resmi otoriteler tarafından ilgili kanunlardan alınan yetkiyle koruma altına alınır.
Markanın ayırt etme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi birçok işlevi vardır. Marka tescili durumunda dikkat edilecek husus markanın seçimi ve marka tescilinin kapsayacağı mallar ya da hizmetlerin seçimidir. Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

TASARIMLARDA KORUMA NASIL SAĞLANIR?

Özellikle tekstil, mobilya, makine ve gıda gibi sektörlerde ürünün görselliğini öne çıkaran tasarımlarınızın başka ürünlerden farkını ortaya koyacak her şeyi “Tasarım Tescili” ile korumak mümkündür. Ambalaj, model ya da desen tasarımlarınızı piyasaya sunduktan sonra tescil işlemine kadar geçecek zaman içinde olası taklit vakalarıyla karşılaşmamanız, müşteri ve hak kayıpları yaşamamanız için ürettiğiniz tasarımları piyasaya sunmadan tescille koruma altına almanız işletmenizin itibarının korunması ve ürünlerinizin taklit edilmemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ NEDİR?

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir. Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceği gibi WIPO adı verilen bir organizasyon kanalıyla tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilmektedir.

YAZILIM TESCİLİ NEDİR?

Yazılım tescili; bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış ve bir grup kodun makine diline çevrilmiş şekline denir. Türkiye de yazılımlar sınai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilemez, Fikir ve Sanat Eserleri kurumunca koruma altına alınır. Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz. Yazılımların aidiyeti için kayıt tescili önemlidir. Yazılım tescili marka tescili gibi kurucu hukuki sonuç doğurmamakta olup yazılımın size ait olduğunun ispatında delil niteliği taşımaktadır.

iso-logo-prestij-marka

ISO NEDEN ÖNEMLİDİR?

ISO, dünya genelinde faaliyette olan ve sanayi, ticaret ve endüstri sektöründe hizmet verenler için birçok kalite standardı belirlemiş ve bu belirlemelere uygun olarak da belgeler oluşturmuştur. Böylece, dünya genelinde geçerli standartlar ortaya koyulmuş ve bu şekilde işletmelerin ve sunulan hizmetler açısından uluslararası yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

ce-uygunluk-beyani

CE UYGUNLUK BEYANI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

CE Uygunluk Beyanı, ürettiğiniz ürüne göre değişkenlik göstermekle birlikte, hangi ürünü üretiyor iseniz o ürünün ilgili standartlara uygun olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Bu noktada, CE Uygunluk Beyanı’nda bulunmanız halinde, gerek tedarikçiler gerekse de alıcı tüketiciler tarafından, ürünlerinizin gereken standart ve direktiflere uygun biçimde üretildiği anlaşılacaktır. Bu da pek tabii, bir yandan ürünlerinizin güvenilirliğini arttırırken diğer yandan ticari piyasalarda hizmet verdiğiniz kalite standardınızın yükselmesi anlamına gelecektir.

ÜCRETLENDİRME

MARKA TESCİLİ
450
  • Marka benzerlik ön araştırması
  • Hukuki bilgilendirme
  • Bir gün içinde tescil
  • Tescil sonrası benzerlik koruması
TASARIM TESCİLİ
450
  • Tasarım benzerlik ön araştırması
  • Hukuki bilgilendirme
  • Bir gün içinde tescil
  • Tescil sonrası benzerlik koruması
WhatsApp Bize Danışın