CE Uygunluk Beyanı, ürettiğiniz ürüne göre değişkenlik göstermekle birlikte, hangi ürünü üretiyor iseniz o ürünün ilgili standartlara uygun olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Bu noktada, CE Uygunluk Beyanı’nda bulunmanız halinde, gerek tedarikçiler gerekse de alıcı tüketiciler tarafından, ürünlerinizin gereken standart ve direktiflere uygun biçimde üretildiği anlaşılacaktır. Bu da pek tabii, bir yandan ürünlerinizin güvenilirliğini arttırırken diğer yandan ticari piyasalarda hizmet verdiğiniz kalite standardınızın yükselmesi anlamına gelecektir.

Ürünler için temel direktifler geliştirilmekte ve her ürünün üretim aşamalarına ilişkin yeknesak kurallar öngörülmektedir. İşte, CE Uygunluk Beyanı ile aslında ürünlerinizin objektif kalite standartlarına uygun olduğunu beyan etmiş olmaktasınız. Serbest piyasada her ürün için birçok üreticinin ticari faaliyette bulunduğu da gözetildiğinde, ürünlerinizin objektif standartlara uygunluğunu belirtmenizin ticari faaliyetlerinize ve kazançlarınıza olumlu ölçüde büyük katkıları olacağı muhakkaktır.

Uygunluk beyanında bulunmanız neticesinde ürünlerinize yerleştirilecek CE İşaretleri ile ürünleriniz artık hem tedarikçi firmalar tarafından hem de alıcılar tarafından güvenilirliği tasdiklenmiş ürünler olarak algılanacaktır. Prestij Marka Tescil ve Danışmanlık olarak CE Uygunluk Belgelendirmesi sizlerle yakından iletişim kurarak CE Uygunluk Belgeleri hakkındaki çalışmalarınızı birinci elden takip etmek ve bu belgeleri sizlere temin etmeyi amaçlamaktayız. Ürünlerinizin hem yurt içinde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı için mutlak suretle edinmeniz gereken CE Belgeleri ve CE Uygunluk Beyanı hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.