1

Marka başvuruları esnasında her bir sınıf başına Devlete 280- TL harç ödenmekte olup, başvuru kapsamındaki sınıf sayısına göre harç bedeli de değişkenlik göstermektedir.

2

Marka başvuru işlemlerinizin tamamlanması ve sürecin takibi açısından firmamız tarafından talep edilen hizmet bedeline KDV dahildir:

3

Başvuru harcı ve hizmet bedelimizin toplamı olarak hesaplanan marka başvuru maliyeti, başvuruda talep edilen sınıf sayısına göre farklılık arz etmektedir.

4

Tescil belge harcı adı verilen bu ödeme Devlet tarafından marka tescil belgesinin hazırlanıp tarafınıza iletilmesi amacı ile talep edilmekte olup, bu aşamada firmamız tarafından ayrıca bir hizmet bedeli talep edilmemektedir. Bu harç, başvurudan sonra ortalama 4-6 ay sonra talep edilmekte, ödemeniz için tarafınıza 2 ay süre tanınmaktadır.

5

Bu bedel markanızın tescil edilmesi amacı ile sürecin başından sonuna kadar ödeyeceğiniz toplam bedel olmakla birlikte, süreç tamamlandığından 10 yıl boyunca markanızı hiçbir şekilde harç/aidat ödemeksizin kullanabilmektesiniz.