• Yazılım tescili; bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış ve bir grup kodun makine diline çevrilmiş şekline denir. Türkiye de yazılımlar sınai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilemez, Fikir ve Sanat Eserleri kurumunca koruma altına alınır. Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz. Yazılımların aidiyeti için kayıt tescili önemlidir. Yazılım tescili marka tescili gibi kurucu hukuki sonuç doğurmamakta olup yazılımın size ait olduğunun ispatında delil niteliği taşımaktadır.
 • Tescil başvurusu Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.
 • Noter onaylı vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.
 • Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.
 • Eserin kopyası (cd ortamında)
 • Bilgisayar Programları için;
  – Aşağıda belirtilen bilgiler “text” formatında “unicode” karakterlerden oluşacak şekilde (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.
  – Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,
  – Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu,
  – Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.
 • Veri Tabanları için;
  Aşağıdaki bilgilerin “XML” formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.
  – Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı,
  – Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,
  – Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.
  Yazılım tesciline ilişkin daha fazla bilgi almak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.