• Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir. Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceği gibi WIPO adı verilen bir organizasyon kanalıyla tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilmektedir.
  • Uluslararası marka tescili maliyeti ve tescil süresi en uygun olan başvuru sistemidir. Uluslararası Marka Tescil Numarasının tahsis edilmesinin ardından istenildiği takdirde ülke ekleme işlemi ile koruma kapsamı genişletilebilmektedir. Tescil işlemleri WIPO tarafından yürütüldüğünden işlemler karmaşıklığa yer olmadan oldukça sistemaik bir şekilde yürütülmektedir.
  • Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolün adı verilen uluslar arası bir sözleşmeye taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste (TÜRK PATENT KURUMU), tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun bulunması zorunludur. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis (TÜRK PATENT KURUMU) aracılığıyla WIPO’ya yapılması gerekmektedir.
  • Uluslarası marka tescil başvurusu tescil yapılacak ülkeye göre farklı fiyatlandırmalara tabidir. Bu bakımdan uluslarası marka tescil başvurusu yaptırmak isteyen müşterilerimizin hangi ülkelerde marka tescil başvurusu yapmak istediğine karar verdikten sonra maliyet ve gerekli evrakların hazırlanabilmesi amacıyla tarafımızla iletişime geçmelerinde fayda vardır.