• Tasarım bir ürünün bir parçası veya bir bölümünün üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.
 • Özellikle tekstil, mobilya, makine ve gıda gibi sektörlerde ürünün görselliğini öne çıkaran tasarımlarınızın başka ürünlerden farkını ortaya koyacak her şeyi “Tasarım Tescili” ile korumak mümkündür. Ambalaj, model ya da desen tasarımlarınızı piyasaya sunduktan sonra tescil işlemine kadar geçecek zaman içinde olası taklit vakalarıyla karşılaşmamanız, müşteri ve hak kayıpları yaşamamanız için ürettiğiniz tasarımları piyasaya sunmadan tescille koruma altına almanız işletmenizin itibarının korunması ve ürünlerinizin taklit edilmemesi açısından büyük önem arzetmektedir.
 • İnsan hayatının vazgeçilmez bir öğesi haline gelen ürün tasarımları her geçen gün gelişerek ve değişerek çeşitlenmektedir. Böyle olunca artık herkes imal ettiği ürünlerin ayırt edici bir özelliği olan görselliğe yönelmeye başlamış ve tercihlerini bu doğrultuda kullanmaya başlamıştır. Her gün artan tasarım çalışmaları özgün ve yaratıcı tasarımcılığı daha da ileriye götürmüş ve kaliteli tasarımcıların önünü açmıştır. Bu anlamda tasarımcının ve üreticinin emeğinin, ar-ge altyapısının ve maliyetlerinin korunması için tasarımınızın tescil edilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Yeni olmayan ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar
 • Bir teknik fonksiyon içeren tasarımlarda tasarımcıya başka bir seçenek bırakmayan tasarımlar
 • Kamu ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
 • Bir tasarım başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunur ve bu koruma istenirse 5’er yıllık dönemlerde 25 yıla kadar tescili yenilenebilecektir.
 • Tasarımın görsel anlatımı
 • Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8×8 cm. ebadında fotoğraf veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan, üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir) Başvuru sahibi tüzel kişi ise vergi levhası ve ticari faaliyet belgesi
 • Başvuru sahibi şahıs ise kimlik bilgileri
 • Tasarımı yapan kişi veya kişilere ait bilgiler
 • Vekâletname