• Barkod numarası, basit ifadeyle ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan, genellikle dikey çizgilerle kodlanan ve rakamlardan oluşan numara sistemidir. Barkod numarasını imal ve ithal ettiğiniz ürünler dahil tüm ürünlerin numaralandırmasında kullanabilirsiniz.
  • Amacına uygun kullanıldığı takdirde tedarik zinciri boyunca firmaların maliyetlerini azaltan ve verimliliğini artıran Barkod numarası ile firmalar gerek iş yoğunluğu ve iş gücünden gerekse de maddi bakımdan üstün fayda sağlamaktadırlar. Ürünlerinize ait fiyat bilgisinin yanında ürünlerinizin bilhassa stok durumunun takibini de kolaylaştıran barkod sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Barkod sistemi genellikle 13 haneden oluşan, barkod numarasının üretildiği ülke kodunu da gösteren numara sistemidir. Barkod numarası almak üzere gerekli belgeleri firmamıza iletmenizin akabinde firmamız desteğiyle yapılacak başvuru sonrasında firmanıza ait ‘firma öneki’ numarasıyla birlikte barkod numarası tahsis edilmiş olacaktır. Gerekli belgelerin teslim tarihinden itibaren en geç 5-10 iş günü içerisinde ilgili makamın onayıyla firmanıza özgü barkod numarasının kullanım hakkına sahip olabilirsiniz. Barkod numarası almak üzere kaydolunması gereken sisteme kayıt için bir defaya özgü olmak üzere GS1 Türkiye’nin belirlediği giriş kayıt ücreti ve her yıl barkod kullanım ücreti ödenmesi gerekmektedir.
  • Üyelik Başvuru Formu (Firmamız aracılığıyla temin edilmelidir.)
  • Firma Yetkilisi İletişim Bilgileri ve İmza Sirküleri,
  • Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi (Onaylı veya e-imzalı, belge aslı tarafımıza gönderilecektir.)
  • Gelir Tablosu (Bir önceki yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesi, mevcut olmaması halinde son 3 aylık döneme ait Geçici Kurumlar Vergi Beyannamesi, Firma muhasebecisi/mali müşaviri tarafından onaylı olmalı) 
  • Vergi Levhası
  • Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu
  • Noter Onaylı Taahhütname (Firmamız aracılığıyla tarafınıza iletildiğinde Notere Onaylatılacak ve belge aslı tarafımıza gönderilecektir.)