ISO belgesi; hizmet sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteren işletmelerin sundukları hizmetin belirli bir standarda uygun olarak sunulduğunu ortaya koyan ve hizmet verilen alanda yetkinliği belirten bir belgedir. ISO bünyesinde yazılan standartlara göre belgelendirme işlemlerinin tümüne ISO belgesi denilmekte; ISO kavramı ile de uluslararası standartları belirleyen bir kuruluş ifade edilmektedir.

ISO, dünya genelinde faaliyette olan ve sanayi,  ticaret ve endüstri sektöründe hizmet verenler için birçok kalite standardı belirlemiş ve bu belirlemelere uygun olarak da belgeler oluşturmuştur. Böylece, dünya genelinde geçerli standartlar ortaya koyulmuş ve bu şekilde işletmelerin ve sunulan hizmetler açısından uluslararası yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

Birden çok işletme tipi bulunması sebebiyle, ‘ISO Belgesi Nasıl Alınır?’ ya da ‘ISO Belgesi Ne İşe Yarar?’ sorularına verilebilecek cevaplar da otomatik olarak birden fazladır. Esas olan, işletmenizin faaliyet tipine göre belirlenecek ISO belgesinin size katkıları üzerinde yoğunlaşılmasıdır. ISO belgesi şahsınıza yahut ürettiğiniz mala değil, işletmenize verilecek bir belge olup; alınacak belgenin önemi ya da izlenecek usulün ne olduğu iş sahanız ile yakından ilişkilidir.

Birçok ISO belge çeşidi bulunmaktadır. ISO belgelerinin tamamı ISO 9001 ile bağlantılıdır. ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 22000 HACCP, ISO 20000-1, ISO 13485, ISO 17024, ISO 10002, ISO 14064, ISO 27001, ISO 22301, ISO 17025, ISO 50001, EN ISO 15838, ISO 31000 gibi birçok ISO belge çeşidi mevcuttur. ISO belgelerinin genel olarak hepsi, belli konulara ilişkin dünya genelinde kabul edilen düzenli ve kaliteli bir yaşamı ortaya koymaktadır. Firmamız aracılığı ile temin edebileceğiniz ISO Belgeleri ise şunlardır;

✔ Var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturan ve firmaların uluslararası platformlarda kendilerini etkin şekilde temsil etmelerini sağlayan ‘ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ ,

✔ Firmaların çevresel anlamda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ortaya koyan ‘ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ ,

✔ Üreticiden çıkıp tüketiciye ulaşan bir gıdanın geçirdiği her aşamanın ‘güvenli gıda’ ilkesine uygun biçimde tamamlandığını gösteren ‘ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi’ ,

✔ Mesai süresince bağlı çalışanlarınızın uluslararası standartlara uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalıştığını belgeleyen ‘ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi’ ,

✔ Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi adına tüm süjeleri içine alan ve üst yönetim tarafından desteklendiğini ortaya koyan ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Bilgi Sistemi Belgesi’ ,

✔ Müşteri odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini ortaya koyan ‘ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ ,

✔ Firmada üretilen medikal cihazların uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koyan ‘ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar- Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ ,

✔ Bilgi işlem birimlerinin aktif kullanıldığı işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koyan ‘ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Belgesi’ ,

✔ İşletmenizde beklenmedik kesintilere karşı uygulanacak prosedürleri belirten ve müşterilerinize buna yönelik güvenceleri ortaya koyan ‘ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ ,

✔ İşletmenizin enerji tüketimi açısından uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koyan ‘ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’.

Prestij Marka Tescil ve Danışmanlık olarak amacımız, ISO belgesi ve kalite belgelendirme hususunda sizlerle yakından iletişim kurarak ISO belgeleri hakkındaki çalışmalarınızı birinci elden takip etmek ve bu belgeleri sizlere temin etmektir.